Veckobrev v. 4

Hej!

Det har varit en bra vecka och när snön dök upp igen, vart det många glada barn. Vi har åkt pulka. Jag vill bara påminna om att barnen ska ha bättre kläder då de ofta nämner att de fryser under rasten. Det är viktigt att de har rätt kläder och jag kommer påminna de att sätta på sig de. Jag har även tagit upp det i helklass.

Svenska: vi har arbetat med att läsa barn tidningar och jämfört med olika texter.
SO: vikingatiden och film klipp.
Engelska: skrivit storytime och dramatiserat olika karaktärer på engelska.

Mvh

Hada

Veckobrev v.3

Hej!

Det har varit super bra vecka för eleverna. De har varit otroligt duktiga och arbetat väldigt bra under lektionerna. De har samlat väldigt många stjärnor 🌟 denna vecka. Vi åkte aldrig pulka idag som var planerat. Barnen kom överens om att de för mycket plask. Vi får åka pulka spontant nästa vecka eftersom det kommer snöa enligt väder prognosen. Barnen fick istället fika i klassrummet och avslutar dagen med en engelska lektion, lite besvikna blev de men det är okej. 😊

Vi kommer fortsätta arbeta med samma innehåll som förra veckan i SO, engelska och svenska. Nästa vecka ska barnen få redovisa och lära sig mer om hur man gör egna PowerPoints med bilder. Det tycker de är roligt.

Jag återkommer gällande utvecklingssamtal så vi kan boka tid. Utvecklingssamtal den här terminen sker via teams eller FaceTime. Hoppas det funkar för alla er föräldrar.

Trevlig helg

Mvh

Hada

Skolenkät till vårdnadshavare

Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9, Tingvallaskolan

Din kod: HAezDj

Direktlänk: https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/HAezDj

Till vårdnadshavare med barn i grundskola

Svara på Skolenkäten

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet är ett av flera underlag i Skolinspektionens granskning av skolor. Resultatet används även i Skolverkets Utbildningsguide.

Vårdnadshavare till barn i grundskola (alla årskurser, 1 till och med 9) har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn av någon av vårdnadshavarna eller av vårdnadshavarna tillsammans. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Så här besvarar du enkäten:

1. Gå in på direktlänken högst upp i hörnet av detta brev

eller

1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten

2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskola

eller grundsärskola”

3. Ange koden som står högst upp i hörnet av detta brev.Enkäten kan besvaras 18 januari till 1 mars 2021

Veckobrev v.2

Välkommen tillbaka från jullovet. Veckan har varit enligt barnen bra men konstig eftersom de började en tisdag. Enligt barnen är det kul att vara tillbaka till skolan och att det finns snö ❄️ utomhus. En ny termin med massa roligheter hoppas 4a på.

V.2

Svenska: skrivit  fakta texter och skrivit om sitt lov. 

SO: Repetion forntiden, nästa vecka börjar vi med ett nytt område ( vikingatiden). 

Engelska: skrivit korta storyline, tränat på meningsbyggnader och nya ord. De har arbetat i grupper och svarat muntligt på frågor för att prata mer engelska. 


I skolämnena har vi startat ett nytt kapitel i matematik med Multiplikation och division, där vi ska lära oss uppställningar i multiplikation och kort division. Tabellträningen på ca 5 – 10 minuter kommer vi att fortsätta med varje morgon. De som har klarat den högsta nivån fortsätter att träna upp snabbheten så att tabellerna verkligen sitter och blir automatiserade. Kanske blir ni utmanade av barnen hemma så att de får visa hur säkra och snabba de blir? I no ska vi se hur naturens djur och växter klarar av vintern.  

Fredag 22/1 ska vi åka pulka med klassen sista lektionen. Barnen får ta med sig oboy, en macka eller fika de får välja. 😊

Mvh 

Hada och Dan